Välkommen till South Track Service

Företaget kommer att etableras under 2013.

Vi är ett företag som är verksamma i södra Sverige med ett fullbrett sortiment av tjänster och entreprenader inom infrastrukturområde järnväg. Vi är en del av Scandinavian Track Group AB som via sina resursbolag har spetskompetens inom bygg och underhåll av järnväg samt konsulttjänster. Vårt uppdrag är att serva den lokala marknaden och de personer som är verskamma där genom en direkt närhet och stor lokal kunskap.

2013-06-26 STG:s VD avgår